Geodeta Suwałki – GEO Andrzej Kalwajtys

Geodezja Suwałki - GEO Andrzej Kalwajtys

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne w Suwałkach i regionie.

ue-logo

Dofinansowanie

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Firma Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „GEO” Andrzej Kalwajtys otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.11.01.00-20-0011/21 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej do 1 MW w gminie Suwałki” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działanie 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19.

Celem projektu jest stworzenie zdolności wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego poprzez budowę farmy fotowoltaicznej.

Planowane efekty obu projektów to:

  • Zwiększenie udziału OZE w bilansie zużytej energii i realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji energii ogółem
  • Spadek emisji gazów cieplarnianych
  • Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
  • Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
  • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Wartość projektu: 4 094 335,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 446 553,17 PLN.

Przewiń do góry